Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
Nemec anglictina ceština

 

Tiráž


Ferienhaus Seensucht
Kleinkoschener Dorfstraße 43
01968 Senftenberg OT Kleinkoschen

Tel.:    +49 (0)177 37 60 848
E-Mail: info@ferienhaus-seensucht.de
Web:   http//:www.ferienhaus-seensucht.de

Odpověedná osoba: Paní Jana Matern
                             An den Nordwiesen 25
                             01968 Senftenberg OT Kleinkoschen

Ochrana osobních údajůu

Ručcení za obsah

Obsah našich stránek byl vypracován s maximální pečclivostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahu však nemůužeme přrevzít záruku. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst.1 telemediálního zákona (TMG) odpověedni za vlastní obsah na těechto stránkách podle všeobecných zákonůu. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat nebo zkoumat zprostřredkované nebo uložené externí informace, které poukazují na nezákonnou čcinnost. Povinnost odstraněení čci zablokování užívání informací podle všeobecných zákonůu zůustává tímto nedotčcena. Přríslušné ručcení je však možné teprve od okamžiku rozpoznání konkrétního porušení práva. Jakmile si budeme věedomi přríslušného porušení práva, pak takový obsah neprodleněe odstraníme.

Ručcení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třretích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůužeme za tento cizí obsah přrevzít záruku. Za obsah stránek, na které zde byl proveden odkaz, odpovídá vždy přríslušný poskytovatel nebo provozovatel. Stránky, na které zde byl proveden odkaz, jsme v okamžiku jejich uvedení na našich stránkách zkontrolovali, zda nejsou v rozporu se zákonem. Žádný obsah v rozporu se zákonem jsme v tomto okamžiku nenalezli. Neustálá obsahová kontrola těechto stránek však není bez konkrétního podezřrení na porušení práva možná. Jakmile si budeme věedomi přríslušného porušení práva, pak takový odkaz neprodleněe odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořrená provozovatelem této stránky podléhají něemeckému autorskému právu. Jejich rozmnožování, zpracování, šířrení a jakýkoli způusob zhodnocování nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas přríslušného autora čci tvůurce. Stahování a kopírování těechto stránek je možné pouze pro soukromé, nikoli komerčcní využití. Pokud obsah těechto stránek nevytvořril jejich provozovatel, je třreba respektovat autorská práva třretích osob. Přredevším obsah třretích osob je označcen jako takový. Pokud si však i přresto povšimnete porušení autorských práv, prosíme vás o přríslušné upozorněení. Jakmile si budeme věedomi porušení práva, pak takový obsah neprodleněe odstraníme.

Ochrana osobních údajůu

Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez uváděení osobních údajůu. Pokud jsou na našich stránkách shromažďdovány osobní údaje (napřríklad jméno, adresa nebo e-mailová adresa), je to vždy, pokud možno, na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu přredávány třretím osobám.

Upozorňnujeme na to, že přrenos dat na internetu (napřr. e-mailová komunikace) můuže vykazovat bezpečcnostní mezery. Dokonalá ochrana údajůu přred přrístupem třretích osob není možná.

S využíváním kontaktních údajůu zveřrejněených v rámci povinné tiráže třretími osobami za účcelem zasílání výslovněe nevyžádané reklamy a informačcních materiálůu tímto výslovněe nesouhlasíme. Provozovatelé stránek si výslovněe vyhrazují právo podniknout právní kroky v přrípaděe nevyžádaného zasílání reklamních informací, napřr. spamůu.

Zdroj: www.eRecht24.de

Používání Facebook Social Plugins

Naše webové stránky používá sociální pluginy ( "plugins") sociální sítěe facebook.com, který je provozován Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Pluginy jsou identifikovatelné podle loga Facebook (bílé "f" na modré dlaždice nebo "palec nahoru" znak), nebo jsou označceny slovem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled Facebook Sociální Pluginy si můužete prohlédnout zde: http://developers.facebook.com/plugins.

Když navštívíte stránku našich webových stránek, který obsahuje sociální plugin, zavádí Váš prohlížečc přrímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je z Facebooku přrímo do vašeho prohlížečce a integruje ji do webové stránky. Proto nemají žádný vliv na množství dat, která se zvedne Facebook používat tento plugin a informovat vás podle našich znalostí:

Díky integraci plugin Facebooku obdrží informaci, že jste přripojeni do odpovídající stránku našich webových stránek. Jste-li přrihlášeni do Facebooku, Facebook je možné přriřradit k návštěevěe Facebook účctu. Máte-li komunikovat s pluginy, napřríklad stisknutím tlačcítka nebo komentovat Like Button, odpovídající informace z vašeho prohlížečce je odeslána přrímo na Facebook a tam uloženy. Pokud nejste čclenem Facebook, tam je ještěe možnost, že Facebook vaše IP adresa ve zkušenostech a obchodech.

Účcel a rozsah sběeru dat a další zpracování a využívání údajůu ze strany Facebooku a svých právech a možnostech nastavení kvůuli ochraněe vašeho soukromí, naleznete zásadám ochrany osobních údajůu Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php~~HEAD=pobj.

Pokud jste čclenem Facebook a nepřrejí si, že Facebook prostřrednictvím našich webových stránek shromažďduje informace o vás a propojené s vašimi daty uloženými v čclenských daty Facebook, musíte se odhlásit, než navštívíte naši webovou stránku na Facebooku.

Je také možné, Facebook sociální Plugins pomocí doplňnkůu k zablokování vašeho prohlížečce, napřríklad s "Facebook Blocker".

Zdroj: Schwenke & Dramburg Právníci

 

Impressum    Disclaimer     **** Ferienhaus Seensucht - Kleinkoschener Dorfstraße 43 - 01968 Senftenberg OT Kleinkoschen - Tel: +49(0)177 37 60 848 ****